Meklingen i statsoppgjøret har frist natt til mandag 26. mai. Om partene ikke blir enige, går 4500 medlemmer i LO Stat ut i streik.

To av dem er Eli Aasen og Tina Benjaminsen ved Skatt Vest i Stavanger, som sammen med 200 NTLere her har forberedt en eventuell streik godt.

Reelt

– Vi er veldig mye bedre forberedt på en streik i år enn vi var for to år siden. Nå vet vi og medlemmene at det kan bli en realitet, sier Aasen.

– Det er mye bedre å forberede seg i forkant, enn å stresse veldig de to siste dagene, sier Benjaminsen

Streiken i staten for to år siden ga en del erfaringer som de nå drar veksler på.

– For eksempel husker vi nå at vi ikke får tilgang til e-posten på jobb eller telefoner. Det var nesten et sjokk sist, forteller Aasen.

I tillegg blir medlemmene drillet på hvordan man skal opptre ved en eventuell streik. De to mener også streikeuttaket er bedre i år, med både Skatteetatens IT- og servicepartner og Dokumentsenteret inkludert.

Les hele saken på aktuell.no