En arbeidsgruppe med representanter fra arbeidstakersiden, arbeidsgiverne og Arbeids- og sosialdepartementet leverte mandag en rapport som belyser viktige områder i de kommende forhandlingen om en ny pensjonsavtale. Og i dag ble forhandlingene innledet.

-Dette blir tøffe runder, men jeg er optimist, sa statsråd Anniken Hauglie i Arbeids- og sosialdepartementet. Noe LO Stat-leder også skriver under på.

-Vi har noen veldig store utfordringer, men vi går inn i dette med et åpent sinn og en ambisjon om å komme i mål med en god og samlende løsning og et godt resultat for våre medlemmer, sier Aas. Han minner også om at det er mange aktører med i forhandlingene, som selvfølgelig vil jobbe for sine medlemmer.

-I LO må vi tenke helhet. Det innebærer at vi og LO Kommune samarbeider tett, sier han.

LOs utgangspunkt er vedtaket på kongressen i 2017 som legger til grunn at det fortsatt skal være en felles pensjonsordning i offentlig sektor som innenfor rammene av en påslagsmodell. Videre vedtok kongressen at en ny pensjonsordning skal baseres på kjønnsnøytrale og livsvarige pensjoner, reguleringsbestemmelser som i Folketrygden, at overføringsavtalen videreføres og at den skal inneholde en godt tilpasset AFP/tidligpensjonsordning.

Videre vil spørsmålet om hvordan særaldersgrenser kan fungere i en ny ordning bli et viktig tema. Overgangsordninger fra dagens pensjonsordning til et nytt pensjonssystem må komme på plass. Andre viktige temaer vil blant annet være grunnlovsvern av tidligere opptjente rettigheter, samordningsregler, pensjonsgrunnlag og alderspensjon til uføre.

Forhandlingene skal foregå fram til 1. mars og en eventuell anbefalt løsning vil bli sendt ut til medlemmene til uravstemning i løpet av våren.