Det var 40 935 stemmeberettigede LO-medlemmer i uravstemningen. Av disse deltok 14 667, noe som utgjør 35,8 prosent. 13 219 svarte ja, 1279 svarte nei, mens 169 stemmer ble forkastet.

Den prosentvise deltagelsen er på desimalen den samme som i 2010-oppgjøret. Forhandlingsutvalget i LO Stat godkjente i går resultatet, noe Riksmekleren ble underrettet om fredag.

-Vi er svært tilfreds med at et overveldende flertall av de som deltok sa ja. Dette tolker vi naturligvis slik at medlemmene er fornøyd med det endelige resultatet, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat.

Men samtidig gir den lave deltagelsen grunn til bekymring, mener Rønoldtangen.

-Det er beklagelig at ikke flere deltar i en uravstemning. Spesielt siden vi så et stort engasjement fra tillitsvalgte og medlemmer de ni dagene streiken varte, sier hun.

- Sannsynligvis er det sammensatte årsaker til at deltagelsen ikke er høyere. Det ble på grunn av streiken knapt med tid fram mot ferien til å få gjennomført avstemningen. Noen stemmesedler rakk rett og slett ikke fram innen fristen. Det har også vært tekniske utfordringer for de som kjørte elektronisk avstemning. Dessuten er det vel gjerne slik at det er lettere å si sin mening om det man er misfornøyd med enn det man er tilfreds med. Men dette forteller oss også at det må jobbes hardere ute på hver enkelt arbeidsplass for å motivere medlemmene til å si sin mening. Her har vi alle et ansvar, sier hun.

Som en del av evalueringen av tidligere uravstemninger har LO Stat fått hjelp av Fafo i et prosjekt som skal kartlegge ordningen med uravstemning og den synkende deltagelsen. Dette prosjektet er i sluttfasen og vil være en del av evalueringen som skal gjøres og i planleggingen av neste oppgjør.

Resultatet:
JA 13219 = 90,1%
NEI 1279 = 8,7 %
BLANKE/FORK. 169 = 1,2%