(Fra www.ntl.no:)

De som er i arbeid under streiken skal kun utføre sine ordinære arbeidsoppgaver. Ingen skal overta andre arbeidstageres arbeidsoppgaver, og ingen skal jobbe overtid som dekker opp ordinært arbeid som de streikende ville ha gjort så lenge streiken varer.

Det skal heller ikke leies inn ekstrahjelper.

Samarbeidsarrangementer og dialog med arbeidsgiver skal opphøre under streiken. Dette inkluderer seminarer, kurs, møter etter hovedavtalen, lokale dialogmøter og lignende. Det som kan gå som normalt er møter som er hjemlet i lovverket, slik som møter i AMU, tilsettings- og innstillingsråd og verneombudssaker.

Det er inngått en protokoll med arbeidsgiver som regulerer dette. Det heter det blant annet: ”Er hovedsammenslutningen i streik, regnes alle tilsluttede organisasjoner for å være tatt ut i streik i forhold til reglene om medbestemmelse…” Det betyr at NTL tillitsvalgte skal unnlate å delta i alle former for møter eller drøftinger etter hovedavtalen.

Medlemmer og tillitsvalgte som ikke er streik blir bedt om å støtte de streikende ved å vedta støtteerklæringer, besøke streikevakter på stand osv.

Nedenfor finner du en detaljert avtale om de praktiske spørsmålene om gjennomføringen av streiken som ble inngått mellom partene i forkant av oppgjøret

Her er avtalen mellom partene som ble inngått før tariffoppgjøret.