LO-leder Roar Flåthen beklager at partene i staten og kommunene ikke klarte å komme fram til et anbefalt forslag i meklingen.

- LO Stat og LO Kommune fikk ikke gjennomslag for sine rettmessige krav om en lønnsutvikling på linje med resten av arbeidslivet. Da var streik ikke til å unngå, sier Flåthen, og gir LO-forbundene i stat og kommune sin fulle støtte.

LO Stat har tatt ut nærmere 3400 medlemmer i første fase av konflikten, mens LO-kommune har tatt ut drøyt 9700 medlemmer.

.