LO Stat og de øvrige hovedsammenslutningene forhandler særavtaler med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Noen av avtalene er av større interesse for andre sektorer enn staten, blant annet de viktige reiseavtalene for inn- og utland.  

De særavtalene som fortsatt er under forhandling er følgende:

 • Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands

 • Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge

 • Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten

 • Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested

 • Særavtale om lønns- og personalregistre

 • Særavtale om godtgjørelse mv. på tokt

 • Særavtale om adgang til å fravike tjenestemannsloven § 2

 • Særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet.

Følgende avtaler er det oppnådd enighet om:

 • Særavtale om fleksibel arbeidstid.

 • Særavtale om med regning av permisjon uten lønn og annet midlertidig fravær som pensjonsgivende tjenestetid i Statens Pensjonskasse SPK. (Permisjonsavtalen).

 • Særavtale om ferie for statsansatte.

 • Særavtale om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs.

 • Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk.

De fem ovennevnte særavtalene gjelder med virkning fra 1. januar 2018. Her kan du se alle særavtalene: