- Dette er i tråd med frontfaget og med hovedkravene som er vedtatt i LOs representantskap. De statsansatte får den samme lønnsutviklingen som andre har fått. Skulle lønnsutviklingen i frontfaget bli høyere, er de statsansatte sikret gjennom en reguleringsklausul, sier Flåthen.

Han berømmer de flere tusen LO-medlemmene i staten som har vært ute i streik.

-Streik er aldri ønskelig, men noen ganger nødvendig, sier Flåthen, og takker medlemmene for innsatsen.