Lov og avtaleverk er laget for en normalsituasjon. Mange ansatte i staten ivaretar såkalt samfunnskritiske funksjoner. I en krisesituasjon som nå, er ikke alt regelverk tilpasset dette. Derfor ble partene enige om noe mer fleksibilitet i en avtale som ble inngått 16. mars.
Denne avtalen har varighet ut april. Dermed måtte det til nye forhandlinger, og en ny avtale foreligger nå (PDF, 538KB).
- Da staten og de fire hovedsammenslutningene ble enige om å endre rammene for arbeidstid, ga vi lokale parter stor frihet til å finne gode løsninger. Men det lå det også en forutsetning i bunn om at mer fleksibilitet ikke skulle føre til rovdrift på de statsansatte. Partene har vist at det går an å finne gode løsninger samtidig som man ivaretar vernehensyn, men vi ser også noen tilfeller av at man har gått for langt og vært i overkant kreative, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.
- Naturlig nok kan det bli slik fordi det litt «armer og bein» i den første perioden. Og mange statsansatte har i de siste ukene opplevd arbeidsdager som har vært svært krevende. Og da var det naturlig at vi tok en gjennomgang før en ny avtale ble underskrevet. Ingen er tjent med at vi kjører folk så hardt at de blir utbrent og sykemeldt. Derfor måtte vi presisere og stramme litt inn. 
Det er bestemmelser om overtid og kompenserende hvile partene ønsker å holde et ekstra øye med i tida framover. Fortsatt ligger det stor fleksibilitet der, men partsforholdet skal respekteres og referat fra lokale drøftingsmøter skal sendes de sentrale parter når bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven overskrides.
- Vårt håp er at det fortsatt vil være åpne og gode prosesser i virksomhetene slik at de lokale partene kan finne frem til gode løsninger som ivaretar arbeidsgivers behov for å oppfylle sitt samfunnsoppdrag og arbeidstakers behov for forutsigbarhet og tilstrekkelig vern. Partssamarbeidet er bygget på respekt og tillit, og er et av de viktigste verktøy for å finne gode løsninger i arbeidslivet i alle situasjoner, sier Aas. 
Også bestemmelser om fleksitid er laget ut fra en normalsituasjon. Mange i staten jobber i dagens situasjon på hjemmekontor. De sentrale parter oppfordrer til å finne gode løsninger lokalt med den enkelte slik at medarbeidere kan løse sine arbeidsoppgaver, samtidig som den ansatte for eksempel har tilsyn med barn som ikke har tilbud om skole eller barnehage. Mange ansatte i staten jobber delvis hjemme og på kontoret, reiser i arbeidstiden, og har dermed ikke sammenhengende arbeidstid. Derfor ble partene allerede i mars enige om at kjernetiden settes ut av kraft i den foreliggende situasjonen.
Også denne delen av avtalen videreføres, men her med utløpsdato 15. september. 
 - Jeg er imponert over den innsatsen som er lagt ned av våre medlemmer de siste ukene. Når historien om Koronakrisa i Norge skal skrives, tror jeg staten og dens ansatte kommer godt ut, sier Aas.