"Erikssons julepakke 2" har en vittig tunge kalt dem, forslagene som ble lagt fram av Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson på en pressekonferanse fredag. Men denne pakken var ikke spesielt velkommen hos en samlet norsk fagbevegelse.

- Jeg hadde ingen tro på at Eriksson skulle lytte til høringsinnspillene fra organisasjonene, men at han skulle gå til slike ytterligheter hadde jeg ikke kunnet forestille meg. Når han samtidig uttaler at han ikke kan skjønne hvorfor dette skal gå utover trepartssamarbeidet, lurer jeg på hvordan den mannen egentlig tenker, sier en provosert Tone Rønoldtangen.

Blir endringene vedtatt, åpnes det for at:

- Ansatte vil måtte jobbe lenger sammenhengende perioder, og ha lenger sammenhengende fri.

- Den enkelte ansatte kan avtale med arbeidsgiver å jobbe 10 timers vakter (nå 9 timer).

- Lokalt tillitsvalgte og arbeidsgiver kan avtale vakter på 12,5 timer (nå 10).

- Arbeidstilsynet skal få større makt til å tillate «alternative arbeidstidsordninger».

- De sentrale organisasjonene fratas sin vetorett.

- Vi fjerner det som omtales som vetoretten. Jeg mener det er riktig og viktig å ha mer frihet lokalt. Det er viktig at arbeidstakere og arbeidsgivere lokalt kan bli enige om hvordan man ønsker å tilrettelegge arbeidshverdagen, sa Eriksson til NRK.

LO Stat-lederen fnyser av Erikssons beskrivelse:

- Forslaget gir ikke større makt til arbeidstakerne - tvert i mot er det arbeidsgiverne som er de store vinnerne. Det undergraver maktbalansen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, mellom sentrale organisasjoner og arbeidsgivermotparter. Det er ingen liten endring, slik det blir hevdet, men selve trepartssamarbeidet som er på spill, sier Rønoldtangen.