- Dette har vært et tøft oppgjør. Vi møtte en arbeidsgiver som ikke bare sa tvert nei til et generelt tillegg og ønsket å fordele all lønn lokalt. De ville også gjøre store endringer i dagens lønnssystem, blant annet ved å fjerne lønnstabellen. Disse angrepene har vi slått tilbake, sier LO Stat-lederen.

Vi er fornøyde med at vi har fått på plass et generelt tillegg til alle, men vi skulle selvfølgelig gjerne fordelt enda mer av pengene sentralt. Samtidig er det viktig at vi forhandlet fram et tillegg som gir noen av de lavest lønte gruppene et ekstra løft, sier LO Stat-leder Egil Andre Aas.

Han peker på at den sentrale overordnede måten å tenke lønnsdannelse på har preget mange av årets tariffoppgjør, og har vansker med å forstå hvorfor staten skal forkaste noe som har gitt gode resultater over lang tid. Sentrale tillegg og sentrale justeringsforhandlinger har bidratt til en mer rettferdig lønnsutvikling for alle, samtidig som man kan ta overordnede grep.

- Det er blant annet på den måten vi har blitt best i klassen på likelønn. Samtidig har vi alltid avsatt midler til lokale forhandlinger, men alt ut, slik staten vil, er uaktuelt, sier han

 I LO Stat, Unio og YS Stat sin hovedtariffavtale har alle fått et generelt tillegg på A-tabellen på 0,33 % fra 1. mai 2017. I tillegg skal det forhandles lokalt i virksomhetene innenfor en ramme på 0,8 % med virkning fra 1.juli.2017.

Det er ingen hemmelighet at staten også ønsket store endringer i lønns- og forhandlingssystemet. LO Stat mener partene vet for lite om konsekvensene av fjorårets endringer i hovedtariffavtalen.

- Skal man gjøre endringer i lønnssystemet for over 160 000 statstilsatte så mener vi det må gjøres gjennom en grundig prosess. Avtalen legger opp til at partene skal jobbe med dette i fellesskap fram mot neste hovedtariffoppgjør. Det er vi fornøyd med.

- Til høsten blir det lokale forhandlinger og vi vet at våre lokale tillitsvalgte vil forhandle godt for medlemmene, som i tidligere år, sier Aas.

Se også: Endelig protokoll, mellomoppgjøret 2017 (PDF, 2MB)Ny lønnstabell gjeldende fra 1. mai 2017 (PDF, 222KB)

For ytterligere kommentarer:
Leder i LO Stat, Egil André Aas 928 40 455
Informasjonssjef, Stein Syrstad: 906 89 882