Allerede 26. april sa LO Stat, Unio, YS Stat og Akademikerne at nok var nok i tarifforhandlingene i staten. Organisasjonene konstaterte at de var misfornøyd med motpartens vilje til reelle forhandlinger, og brøt fire dager før fristen. Riksmekler Kari Gjesteby fikk dermed besøk av partene 2. mai. Der ble rammen for meklingen lagt.

23. mai ved midnatt går fristen ut. Men allerede den 11. mai er det åpning med fulle delegasjoner. Det er i tillegg satt av flere dager før innspurten starter den 21. mai. Derfra og inn blir det virkelig alvor.

Men allerede nå har Riksmekleren satt partene i gang med jobbing. Og da er det tallknuserne som jobber. Felles forståelse av tallgrunnlag er et sentralt element. Og det bør helst være klart før innspurten.

Også i KS-området (kommunene) er forhandlingene brutt, og meklingen har utløp på samme tidspunkt som i staten.

Det er Riksmekleren som har ansvaret for å koordinere meklingen. Alt handler til slutt om hun klarer å legge fram en skisse som begge parter kan akseptere. Klarer hun det ikke, vil mange statstilsatte være i konflikt fra 24. mai. Hvem som eventuelt blir tatt ut i streik vil bli bli formidlet på et senere tidspunkt.

Riksmekleren har nå også overtatt informasjonsansvaret for detaljene i meklingen. Det er hun som styrer hva som skal formidles ut. Dette betyr at partene i svært liten grad har mulighet til å informere medlemmer og andre om det som foregår i møterommene hos Riksmekleren.