Forhandlingene har pågått siden 12. april uten positive resultater.

- Staten har ikke gitt noe reelt tilbud, de har ikke gått inn i forhandlinger. Derimot har staten signalisert angrep på opparbeidede rettigheter. Dette er ikke noe grunnlag å gå videre på. Det er tydelig at staten ikke vil ha noen løsning, sier de tre forhandlingslederne.

- Vi beklager likevel at vi ikke kom til noen forhandlingsløsning. Men når vi møter en motpart som ikke har fullmakter, er det ikke mulig å komme lenger, sier Rønoldtangen, Arnesen og Johannessen.

Partene melder nå bruddet til Riksmekleren. Det forventes meklingsinnspurt uken før pinse.

LO Stats leder, Tone Rønoldtangen medgir at hun er skuffet over at man ikke fant en forhandlingsløsning og at oppgjøret nå blir en sak for Riksmekleren.

- En ting er at vi møter en motpart som ikke viser reell forhandlingsvilje, men i tillegg mottar vi signaler vi misliker sterkt. Dette gjelder blant annet varslede angrep på arbeidstidsbestemmelser, et tema som også var oppe for to år siden og som vi avviste like sterkt da.

- Betyr dette at det blir en vanskelig mekling?

- Den blir utfordrende siden vi kom så kort i forhandlingene, men vi går inn i enhver mekling med mål om å finne gode løsninger, sier Rønoldtangen.