Rønoldtangen deltok som obeservatør i forhandlingsdelegasjonen til LO, og forteller om harde forhandlinger. Resultatet av meklingen ble 75 øre i timen i generelt lønnstillegg og kroner 1,40 ekstra til lavlønte. Totalrammen er på 3,4 prosent, noe som er godt under anslagene på forhånd.

- Fortsatt er det en stund til vi har utformet våre økonomiske krav for våre ca 46000 medlemmer. Disse kravene skal leveres i slutten av april, men vi ser jo at det blir et oppgjør der det må prioriteres hardt. Jeg er likevel glad for at partene kom i mål med et sentralt tillegg og at det er tatt spesielt hensyn til de lavest lønte gruppene hvor det finnes mange kvinner, sier Rønoldtangen.

I Spekter, hvor LO Stats forbund har 53000 medlemmer, er det forhandlingsstart i morgen, tirsdag 9. april. LO Stats nestleder, Eivind Gran leder disse forhandlingene på vegne av LO Stat. Også han registrerer at frontfagene kom ut med et resultat som ikke akkurat tyder på at årets mellomoppgjør blir noen lønnsfest.

- Men det skal forhandles. Vi innleder med A-delsforhandlingene denne uka. Seinere er det de virksomhetsvise forhandlingene som står for tur. Så får vi se hva resultatet blir til slutt, sier han.

Som en del av LO/NHO-oppgjøret er allerede et av områdene i Spekter i havn. Område 5, som er bussområdet, gjøres unna samtidig med forhandlingene i LO/NHO. Resultatet der er altså det samme som partene ble enige om i natt.