Tre dager etter starten på lønnsoppgjøret i staten, er leder av den største forhandlingsdelegasjonen, Tone Rønoldtangen, klar til å starte forhandlingene.

LO Stat og Unio har likegyldende krav og ønsket å prioritere et sentralt tillegg og sentrale justeringsforhandlinger i årets lønnsoppgjør.

YS Stat ble i år ikke ble med på et felles krav, fordi de har et noe annet syn på lokale forhandlinger, men ifølge Rønoldtangen er de tre enige om svært mye.

Akademikerne derimot leverer som vanlig egne krav, og vil endre hele det statlige lønnssystemet.