Les vedtaket fra LO-representantskapet her:

Når lederlønnssystemet i staten desentraliseres, blir det også vanskeligere å sørge for at det ikke tar av. Dette blir et problem hvis man samtidig krever moderasjon fra andre ansatte.

Dette var Rønoldtangens hilsen til statsråd Jan Tore Sanner i KMD da LOs representantskap tirsdag la føringene foran årets mellomoppgjør. Representantskapets tariffpolitiske uttalelse er i realiteten startskuddet for tariffoppgjøret. Det vedtas ingen krav, men signalene herfra sier mye om LOs prioriteringer.

Rønoldtangen slo fast at hun er stolt over å ha bidratt til at 2014-oppgjøret ble ansvarlig samtidig som det ga en fornuftig lønnsutvikling for medlemmene.

- Jeg har alltid vært en varm forsvarer av frontfagsmodellen. Det er jeg fortsatt. Men faren har jo ikke vært at vi får mer enn industrien. Heller det motsatte. Streiken i 2012 handlet om det, sier Rønoldtangen.

Rønoldtangen sa i sitt innlegg at den totale ramma i et oppgjør ikke alene er avgjørende for om partene skal komme til enighet.

- Innretning og profil er like viktig. Vi ser et stadig sterkere press mot at arbeidsgiversida vil at mest mulig av lønna skal fordeles lokalt. Det er en utvikling som kan bidra til konflikt. I år og ved hovedoppgjøret i 2016.

Rønoldtangen syns staten skal ha ros for ikke å ha glemt likelønnsperspektivet ved de siste oppgjørene.

- Hensynet til likelønn og de lavlønte skal vi fortsatt ha med oss. Og så vil jeg altså gi arbeidsgiversida et klart signal allerede nå. Vi kommer til å følge lederlønnsutviklinga med argusøye, sa Rønoldtangen på representantskapet.