Partene og Riksmekleren står foran en travel meklingsinnspurt. Fredag førstkommende er det offisiell åpning med fulle delegasjoner hos Riksmekleren. 23. mai ved midnatt går fristen ut. Selve innspurten starter den 21. mai, men før det har det vært gjort en del arbeid.

Selv om partene går inn i en mekling med ønske om å bli enig, må de også forberede seg på det motsatte alternativet. Utforming av et første streikeuttak er derfor gjort, og blir overlevert i dag.

Uttaket berører 3700 medlemmer i LO Stats forbund. Den 18. mai vil staten og Riksmekleren få de detaljerte listene over navnene på dem som vil være i konflikt fra 0600 den 24 mai. Hvis da ikke Riksmekler Kari Gjesteby finner en løsning.

De andre organisasjonene leverer også sine uttak i dag.

En videre opptrapping av en eventuell streik vil komme relativt raskt.

Her er listen over enheter i staten som vil bli berørt av en konflikt (DOCX, 21KB).