Ni slike konferanser skal avholdes i de største byene i løpet av april. Konferansene , som LO, LO Kommune og LO Stat står bak, er forbeholdt tillitsvalgte i offentlig sektor og er ment å skulle gi en gjennomgang av forslaget til ny offentlig tjenestepensjon. I løpet av våren skal medlemmene si sitt om avtalen, gjennom en utavstemning.

Steinar Fuglevaag fra Fagforbundet og Pål Skarsbak, leder i LO Kommune ga deltakerne en grundig gjennomgang av det partene ble enige om tidlig i mars. Med plusser og minuser. LO Stat-leder Egil André Aas fikk ordet til sist og slo overfor de tillitsvalgte fast at de har en jobb å gjøre for å få folk til å delta i uravstemningen.

-Det vi ber medlemmene om å ta stilling til, er en reform som kommer til å bli avgjørende for deres egen økonomi når de blir pensjonister. Derfor har vi en jobb å gjøre, med å informere og motivere, sa han.