Tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheten skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i:

  • forhandlinger i Spekter
  • forbundsstyremøter, representantskapsmøter, hovedstyre, landsstyremøter, kongresser, landsmøter og landsforeningsmøter
  • kurs for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende forbund/forening, hovedorganisasjon og opplysningsorganisasjon
  • faglige delegasjoner, eller  nyttes som foreleser/kursleder i organisasjonens kurs og konferanser for tillitsvalgte.

For punktene a) og b) gis tjenestefri uten trekk i lønn.  For punktene c) til og med e), gis det samlet inntil 12 dager tjenestefri pr. år uten trekk i lønn.Forespørsler om tjenestefrihet skal rettes til ledelsen så tidlig som mulig.