En særavtale er en tariffavtale som regulerer lønns- og arbeidsvilkår og andre arbeidsforhold som ikke er regulert i overenskomst eller som overenskomsten forutsetter kan reguleres i særavtale. 

Særavtaler binder partene inntil de ved skriftlig oppsigelse er brakt til opphør, jfr. § 16.  Dette gjelder ikke for særavtaler som er i strid med den overenskomst som gjelder i virksomheten.Spekter og LO Stat kan bistå de lokale parter ved uenighet.