Tvister om forståelse av denne hovedavtale kan bringes inn for Arbeidsretten.  Søksmålsrett etter avtalen har bare Spekter og LO Stat.

Det samme gjelder søksmål i anledning annen tariffavtale med mindre søksmålsretten er overdradd i henhold til arbeidstvistlovens § 8.Spekter og LO Stat skal varsle den annen part om søksmål fra annen tariffpart om likelydende bestemmelser.