Tvister om forståelse av denne hovedavtale kan bringes inn for Arbeidsretten. Søksmålsrett etter avtalen har bare Spekter og LO Stat.

Det samme gjelder søksmål i anledning annen tariffavtale med mindre søksmålsretten er overdradd i henhold til arbeidstvistlovens § 8.

Spekter og LO Stat skal varsle den annen part om søksmål fra annen tariffpart om likelydende bestemmelser.