Virksomhetene i Spekter inndeles i overenskomstområder som kan bestå av en eller flere virksomheter.

Dersom annet ikke avtales, skal overenskomsten inngås mellom Spekter og LO Stat og bestå av to deler, A og B.

Del A: Overenskomstens generelle del forhandles mellom Spekter og LO Stat og er felles for alle virksomheter innenfor et overenskomstområde.

Del B: Overenskomstens spesielle del forhandles, med mindre annet avtales, mellom en virksomhet på den ene siden, og på den andre siden forbund/forening under LO Stat som er forhandlingsberettiget i virksomheten etter § 5.

Eventuelle avvikende ordninger avtales i de innledende sentrale forhandlingene.

Merknad: For virksomheter som er omfattet av lov om helseforetak og/ eller som inngår i overenskomstområde helse, er det inngått en egen avtale om forhandlingssystem som har samme varighet og oppsigelsesfrist som denne hovedavtalen.