Artikkel i seksjon kan brukes dersom paragrafer og andre mellomtitler ikke skal vises i innholdsfortegnelsen.