Onsdag 11. november kl. 09.00-10.00 holder partene i staten et webinar om hjemmekontor for statsansatte. Sett av tiden! 
Meld deg på webinaret!

Program:

 • Velkommen og kort introduksjon til dagens agenda
  v/ Marianne Kringlebotn, Forhandlingssjef i Econa – Akademikerne
 • Pandemien og departementenes ansvar for egen sektor (sektorprinsippet)
  v/ Gisle Norheim, statens personaldirektør, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Da statsforvaltningen flyttet hjem
  Statsansatte er kjent for å ha høyt jobbengasjement. Hvordan påvirket det vår måte å jobbe på da samfunnsoppdraget brått skulle løses fra kjøkkenbordet? Innlegget er blant annet inspirert av en undersøkelse gjort av DFØ. Du kan lese rapporten om undersøkelsen her.
  v/ Marianne K. Sørtømme, seniorrådgiver, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
 • Med jobben på hjemmebane: Hvordan lykkes med hjemmekontor?
  Patentstyret deler sine erfaringer etter åtte måneder med hjemmekontor og reflekterer rundt veien videre.
  v/ Marianne Rørvik, avdelingsdirektør for Virksomhetsstyring og Lars Espen Sæhle, seksjonssjef for HR. Begge Patentstyret
 • Konsekvenser av covid-19 for arbeidsmiljø og helse - med spesielt fokus på «hjemmearbeid»
  Potensielle konsekvenser vil bli diskutert og belyst basert på allerede etablert kunnskap om psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø og helse (for eksempel om organisasjonsendring, digitalisering, fjernarbeid/fjernledelse, sosial samhandling på arbeidsplassen, etc.).
  v/ Live Bakke Finne, forsker, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)