Hovedavtaleforhandlingene i staten er utsatt til i juni. Dermed videreføres dagens hovedavtale til 30. juni.