LO Stat og Spekter ble enige om ny tariffavtale for Oslo-sykehjemmet i natt. Fagforbundet vant fram med sitt krav om høyere lønn.

Fagarbeidere, assistenter og høyskolegrupper på arbeidsplassen har alle fått et godt oppgjør. Generelt tillegg blir 6500 kroner med virkning fra 1. april.

- Det er et avgjørende mål for oss å heve lønna opp på nivå med andre helsevirksomheter i ideell sektor. Dette er vi på vei til å få til. Vi har blant annet fått inn i protokollen at lønna skal heves ytterligere innen 2024. Det er en fin seier, sier Anne Green Nilsen i Fagforbundets arbeidsutvalg.

- Det er gledelig at LHL lever opp til de verdier vi forventer av en ideell aktør. Det er fremdeles en vei å gå, men nå kjenner jeg vi har et felles mål om å løfte lønna opp på nivå med sammenlignbare grupper i hovedstaden, legger Green Nilsen til.

LHL kjøpte opp driftskontrakten til Unicare, og de har videreført tariffavtalen til den private helseaktøren. Fagforbundet krevde ny tariffavtale for å sikre bedre vilkår for de ansatte.

Fagforbundet fikk gjennomslag for sine økonomiske krav. Hverken våre medlemmer, andre ansatte eller arbeidsgiver er tjent med at ideelle organisasjoner i omsorgssektoren mister gode medarbeidere på grunn av lav lønn.

Sykehjemmet på St. Hanshaugen driftes av LHL Omsorg AS på vegne av Sykehjemsetaten i Oslo kommune. LHL Omsorg er en del av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Her kan du se Riksmeklerens møtebok (PDF, 394KB)