Riksmekleren har innkalt LO Stat og Spekter til tvungen mekling i kulturstreiken 30. september klokken 10.00. LO Stat forhandler på vegne av Fagforbundet, NTL og Creo. I henhold til lov om arbeidstvister skal Riksmekleren kalle inn partene etter en måneds streik.