LO Stat mekler for Fagforbundet-medlemmer ved kulturscenen Olavshallen. Mekling starter mandag 11. mars. Eventuell streikestart blir fra tirsdag 12. mars.

De ansatte ved Olavshallen har tidligere hatt samme tariffavtale som kommunalt ansatte, men etter at virksomheten ble medlem av Spekter må det opprettes ny tariffavtale. Arbeidsgiver har forsikret både ansatte og tillitsvalgte om at ingen skal tape noe i overgangen til ny tariffavtale, men likevel har det ikke vært mulig å komme til enighet om en ny avtale. 

Striden står om pensjon. Medlemmene har i dag offentlig tjenestepensjon, men arbeidsgiver krever at denne endres til innskuddspensjon. Det mener Fagforbundet er et brudd på forutsetningene for forhandlingene.