Fagforbundets medlemmer og resten av de ansatte i virksomheten har i dag offentlig tjenestepensjon. Da det ble varslet ønske om å endre til en innskuddsordning, ville forbundet sikre forhandlingsretten - for å videreføre en kjønnsnøytral og livslang pensjonsordning. Det gikk ikke arbeidsgiver med på, og derfor ble det streik.

- Arbeidsgiver tilbyr en ordinær innskuddspensjon som er vesentlig dårligere enn den offentlige tjenestepensjonen de ansatte har i dag. Den ivaretar ikke Fagforbundets kvalitetskrav, at den skal være like god for kvinner som for menn og at den skal vare livet ut, sier Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet.

En hybridpensjon er med andre ord kjønnsnøytral og livslang. Det er en moderne og bærekraftig ordning.

Fagforbundet står alltid på for rettferdige vilkår i arbeidslivet. Noen ganger innebærer det konflikt.

- Streik er det kraftigste virkemiddelet vi har i fagbevegelsen. Det er absolutt siste utvei, men noe vi må benytte i dette tilfellet, avslutter Larsen.

Tar du turen til Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter i tida som kommer, vil du møte sju engasjerte ansatte med streikevester. De er alle glade i jobben sin, og de er godt motivert til å ta pensjonskampen.