Meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel førte ikke fram og dermed blir det streik fra onsdag klokken 1200. Meklingen pågikk i 6 og halv time på overtid uten at det lykkes å komme til enighet. Norsk Arbeidsmandsforbund har tatt ut 420 vektere i første streikeuttak. YS-forbundet Parat har tatt ut 383 vektere. Les mer.