Frontfaget (industrien) innledes 3. august, med frist 21. august. Tariffoppgjøret i Spekter starter 25 august med A-delsforhandlinger. Fortsetter så med forhandlinger ute i virksomhetene. Tariffoppgjøret i staten innledes 1. september. Forhandlingsfrist 15. september.