Det er lagt ut en kondolanseprotokoll på LOs nettsider, der alle som ønsker det kan sende inn sine kondolanser.  

LOs kondolanseprotokoll