I dag klokken 10.00 startet LO Stat mekling med Spekter for Spordrift AS og OneCo Networks AS. Ved midnatt var det fortsatt ikke funnet noen løsning, og meklingen fortsetter på overtid. Kommer ikke partene til enighet kan det bli streik fra onsdag morgen 15. juni.

For OneCo Networks handler uenigheten om fordeling av lønnstilleggene. For Spordrift er beregning av arbeidstid i turnus stridens kjerne.

LO Stat mekler på vegne av Norsk Jernbaneforbund (NJF), Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og EL og IT Forbundet.

Her vil en streik ramme.

Ved en streik tar EL og IT Forbundet ut 81 medlemmer i OneCo Networks. Det er Trøndelag og Oslo som rammes.

NJF tar ut 117 medlemmer i Spordrift. Fagområdene bane, signal og strømforsyning tas ut på tjenestestedene Narvik, Alnabru, Lillestrøm og Asker.