Regjeringen har i dag fremmet et lovforslag om å heve aldersgrensen i Statens pensjonskasse fra 70 til 72 år. Regjeringen velger å gjøre dette på tross av at et klart flertall av både arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjoner og statlige virksomheter fraråder dette.

- Regjeringen velger å gå til dette skrittet uten å ha gjennomført en konsekvensanalyse eller en analyse av de rettslige og økonomiske konsekvensene for både den enkelte og virksomhetene i staten, sier leder i LO Stat Egil Andre Aas.

 LO Stat er bekymret for, i likhet med blant annet Likestillings- og diskrimineringsombudet, at en heving av aldersgrensen vil gi flere vanskelig personalsaker og dermed at flere vil oppleve en uverdig avslutning på arbeidslivet.  

«Dagens gjennomsnittlige pensjonsalder i staten er 65 år, og det er kun for de færreste det er aktuelt å stå i arbeid til 70 år. Regjeringen burde heller legge rette for at flere arbeidstakere kan stå lenger i arbeid innenfor dagens aldersgrense. Her har de gjort alt for lite i de 8 årene de har fått sitte. I stedet kommer de med dette forslaget som bare vil gjelde en liten gruppe.»

Les LO Stats høringsuttalelse.