LO Stats tradisjonelle kartellkonferanse på Gol går av stabelen på Pers hotell på Gol i tidsrommet 21.-23.november 2023, med oppstart 21. november klokka 1300.

Klima og miljø, norsk økonomi og dyrtid for folk flest, med innledning av sentralbanksjef Ida Wolden Bache og paneldebatt med sentrale økonomer, skolepolitikk med innledning av AP-nestleder Tonje Brenna, utfordringer og muligheter med kunstig intelligens, og Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne O. Tungs første møte med tillitsvalgte i staten. Debatt om Frontfagsmodellen under press, og ikke minst den tradisjonelle faglig-politiske debatten med innledninger av Jonas Gahr Støre og Peggy Hessen Følsvik, er noen av de andre programpostene.

Se ellers vedlagte program. (PDF, 1MB)