Her er de nye satsene for diett og kjøregodtgjørelse – for deg som reiser i jobben:

  • Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands
  • Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge