Jens Jahren (47) fra Befalets Fellesorganisasjon blir ny leder i YS Stat.
Jahren har jobbet for Forsvaret og de ansatte i forsvarssektoren siden 1990-tallet. Nå skal han lede YS Stat, med åtte medlemsforbund og 25.000 medlemmer. Han overtar etter Pål N. Arnesen, som har vært leder siden 2007.