Meklingen i NRK mellom LO Stat og Spekter for NTL og Creo fortsetter på overtid.