LO Stat og Spekter ble ikke enige med alle virksomhetene i de sentrale avsluttende forhandlingene i Spekters område 12. Norlandia Barnehagene og Valnesfjord Helsesportsenter går begge til mekling. Resultatet av lønnsoppgjøret for alle virksomhetene i området blir dermed satt på vent. Meklingen er foreløpig berammet til 1. og 2. desember. 

Her kan du laste ned protokollen fra forhandlingene.  (PDF, 77KB)