LO Stat mekler om opprettelse av tariffavtale i Helseplattformen AS med Fagforbundet, FO og EL og IT Forbundet. Meklingen fortsetter ut over fristen ved midnatt. 

Helseplattformen er opprettet for å lage journalløsning i midtnorske sykehus og kommuner med oppstart i 2022. Det er en offentlig eid virksomhet med langt over 200 ansatte. Virksomheten er eid av Helse Midt-Norge og Trondheim kommune.