Spekter nekter å oppfylle avtaler om kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser for ansatte i orkestre, teatre og opera. 2. september blir det mekling i Spekters område 1, med frist ved midnatt. LO Stat mekler på vegne av Fagforbundet, NTL og Creo.

Les mer her.