LO Stat, Fagforbundet, FO, El & IT Forbundet og Creo kom i natt i mål med Spekter i det sentrale oppgjøret for sykehusene. Det gis et generelt tillegg til ansatte på minimum 22 000 kroner.

er omfattet av forhandlingene.

Det gis et generelt tillegg på 3,7 prosent, og det er sikret at ingen får et mindre tillegg enn 22 000 kroner. Oppgjøret er imidlertid ikke ferdig med dette. Nå går oppgjøret videre til lokale forhandlinger der det forventes at oppgjøret samlet sett blir på linje med frontfaget, altså om lag 5,2 prosent.

Satser på heltid

Partene har de siste årene intensivert arbeidet med å tilby flere ansatte hele faste stillinger, godt hjulpet av at arbeidsmiljøloven i fjor ble forbedret slik at arbeidstaker som hovedregel skal ansettes på heltid.

Like fullt jobber én av tre ansatte i helseforetakene deltid. For helsefagarbeidere er det nærmere to av tre. LO Stat og Spekter er enige om å fortsette arbeidet med å få opp andelen heltidsansatte i sykehusene.