Striden om pensjon i kultursektoren er lagt på vent, og resten av lønnsoppgjøret er ferdig. Oppgjøret går nå til uravstemning blant medlemmene.

Meklingen som var planlagt mandag 11. januar ble avlyst. LO Stat skulle mekle på vegner av medlemmer i Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Creo som jobber i teatre, orkestre og opera. Motpart var Spekter.

Etter at Riksmekleren anmodet partene om å avlyse meklingen, har LO Stat og forbundene og Spekter nå blitt enige om å ta opp igjen forhandlinger om pensjon under det ordinære tariffoppgjøret til våren.

Her er protokollene fra forhandlingene. (PDF, 152KB)