LO Stat sendte 6. juni ut pressemelding om første streikeuttak i Avinor.

Og, så meldte vi om Kristiansund,

for uten grunn, Kristiansund.

Det skulle vært Kristiansand.

Vi beklager.