Myndighetenes anbefalinger og smittesituasjonen gjør at LO Stat avlyser og utsetter alle fysiske kurs og konferanser i egen regi ut februar 2022.