Vi arrangerer kurs og konferanser over hele landet, og mange er avhengig av flytransport og annen offentlig kommunikasjon for å delta på våre arrangementer. Smittesituasjonen er fremdeles så usikker at LO Stat velger å avlyse alle fysiske kurs og konferanser i egen regi ut februar 2021. I denne tiden vil vi jobbe for å tilby flere digitale kurs- og konferansetilbud, og tilby disse på våre kurssider.
LO Stats toppskolering i samarbeid med Universitetet i Bergen gjennomføres etter oppsatt plan, men gjennomføringsform vurderes fortløpende i forhold til myndighetenes smittevernstiltak.