Vi arrangerer kurs og konferanser over hele landet, og mange er avhengig av flytransport og annen offentlig kommunikasjon for å delta på våre arrangementer. Smittesituasjonen er fremdeles så usikker at LO Stat velger å avlyse alle fysiske kurs og konferanser i egen regi ut juli 2021.

LO Stat jobber for å tilby flere digitale kurs- og konferansetilbud. Digitale kurs og konferanser vil bli lagt ut på våre kurssider.

LO Stats toppskolering i samarbeid med Universitetet i Bergen gjennomføres etter oppsatt plan, men gjennomføringsform vurderes fortløpende i forhold til myndighetenes smittevernstiltak.