LO-sekretariatet avholdt et ekstraordinært møte onsdag 10. mars 2021 kl. 10.00 etter LO-leder Hans-Christian Gabrielsens plutselige bortgang 9. mars. 

Sekretariatet konstituerte 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik som LOs leder fram til første representantskapsmøte, og innstilte overfor representantskapsmøtet som skal avholdes 6. mai at Følsvik konstitueres fram til den utsatte kongressen i mai 2022.

Les mer