Meklinga i staten fortsetter. Noen timer igjen til fristen og det jobbes for et resultat.

Forhandlingsutvalget i LO stat har snart lagt bak seg tre meklingsdager. Noen befinner seg hos Riksmekleren mens andre deltar via Teams. Riksmekler Mats Ruland leder meklingen. Den er omfattet av taushetsplikt, så vi er avskåret fra å røpe detaljer fra meklingen.

Mot fristen i statsoppgjøret