Få oversikten over de viktigste punktene som ble vedtatt på LOs representantskap tirsdag. I år er det et mellomoppgjør, og da skal det bare forhandles om kroner og øre. LO og NHO forhandler på vegne av store deler av medlemmene i privat sektor og legger føringer for resten av lønnsoppgjøret.

Et av hovedkrava som ble lagt fram for representantskapet var «å sikre lønnstakernes andel av verdiskapinga og økt kjøpekraft gjennom generelle tillegg og heving av overenskomstens satser». Det kan bety en lønnsvekst over 5 prosent.

Les mer på frifagbevegelse.no