Oppgjøret har en ramme på 2,82 prosent.

- Dette er et resultat som bevarer kjøpekrafta og gir en vesentlig heving av ubekvemstilleggene. Det er vi fornøyde med, sier Sissel M. Skoghaug, forhandlingsleder for LO-forbundene

Oppgjøret løfter minstenivåene på alle ubekvemstillegg som sikrer en meget god uttelling for de lavest lønte, og en prosentsats som ivaretar alle andre. Oppgjøret ivaretar alle yrkesgruppene til LO, fra assistenter til høgskolegrupper med spesialutdanning.

Her kan du se detaljer om oppgjøret (PDF, 154KB)